DEN NORSKE KIRKE
menighet
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 28 juli
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
søndag 4 august
Herefoss kirke
søndag 11 august
Birkenes kirke
søndag 18 august
Grasham
Herefoss kirke
søndag 25 august
Birkenes kirke
Fjermedalen
søndag 1 september
Herefoss kirke
søndag 8 september
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
onsdag 11 september

Konfirmasjon

  

   Velkommen som konfirmant!

  Konfirmasjonstiden i kirken er ikke bare for deg som tror. Å være konfirmant i kirken er like mye for deg som tviler eller bare er nysgjerrig.
  I konfirmanttiden får du mulighet til å utforske ulike spørsmål sammen med andre ungdommer.


  Alle som ønsker å konfirmeres i Den Norske Kirke, må melde seg på som konfirmant.

  Frist for påmelding er 1.september, men meld deg gjerne på nå! (Link og forklaring til påmeldingsskjema er nederst på denne siden.)

  Det er viktig at du leser igjennom all informasjonen her før du melder deg på.   

 

  Forventninger:

  Av deg som konfirmant, forventer vi:

  • at du møter opp på samlingene
  • at du viser respekt for både ledere og medkonfirmanter
  • at du deltar på minst 8 gudstjenester 
  • at du har det gøy, spiser god mat, stiller spørsmål, får noen nye venner og har en fin konfirmanttid!

  Av deg som forelder/foresatt, forventer vi:

  • at dere leser/hører informasjon som blir gitt, og gir respons når det etterspørres
  • at dere sier i fra om eventuelle utfordringer konfirmanten har
  • at dere gir beskjed dersom konfirmanten ikke kommer på samling
  • at dere holder av viktige datoer (leir, presentasjonsgudstjeneste, tema–gudstj., aksjonsdag osv)
  • at dere bidrar ved ulike arrangement der det etterspørres. (konkrete forespørsler kommer etter hvert)

  Viktige datoer for konfirmantåret 2024/25:

Oppstart: onsdag 4. sept kl 13:30 (Bedehuset)
Informasjonsmøte for konfirmanter med foreldre: 4.sept kl. 18:00 (Birkenes Kirke)
LEIR : 13. – 15. sept (Havglimt)
Presentasjonsgudstjeneste: 20.okt  kl.11:00 (Birkenes Kirke)

Presentasjonsgudstjeneste Herefoss: 13.okt kl. 14:00 (Herefoss Kirke)
Aksjonsdag en onsdag i november.

 Konfirmasjonsdatoer våren 2025: h

 Birkenes: Lørdagene 24. mai og 31. mai.
 Herefoss: Lørdag 10. mai.
 Vegusdal: Lørdag 7. juni

 Konfirmantledere:

 Ansvarlige for konfirmantundervisningen 2024–2025 er Torill Farstad Dahl (Sokneprest og hovedansvarlig Birkenes),
 Frode Eikrem (sokneprest og hovedansvarlig Herefoss/Vegusdal), og Liv Torunn Kildefelt (ungdomsleder).

 Konfirmantavgift:

 Konfirmantavgiften er på 1000 kr, (inkluderer leir, mat hver samling, "konfusion"–show, bibel og bok)
 og betales ved påmelding til kontonr. 2880.07.07023. Betalingen merkes *konfirmantens navn*.

 

 Påmelding:

 For å melde deg på til konfirmanttiden, går du inn på "Minkirkeside.no/Birkenes" (minkirkeside.no/Birkenes).
 Tast inn engangskoden du får tilsendt på sms. Velg så "mine konfirmasjoner" og "registrer ny konfirmant". 

 Navn, fødselsnummer, mobil (både konfirmantens og foreldrenes!) og dåpsdato er viktig.

 Det er også kjempefint om du laster opp et bilde av deg selv, så vi kan bli litt "kjent" før vi treffes!
 ("Tillatelse til å bruke bildet internt", betyr bare at vi lager en oversikt så vi lettere kan koble navn med ansikter.)

 I skjemaet velger man også ønsket konfirmasjonsdato. (Klokkeslett ordner vi på nyåret)

 Viktig: Pass på å skrive i kommentarfeltet dersom det er noe konfirmantansvarlige bør vite om konfirmanten, i forhold til å ta i vare behovene best mulig
 Vi vet ikke mer enn det du forteller oss gjennom dette skjemaet! 
 Alle opplysninger behandles konfidensielt.

 Det er også mulighet for tilrettelagt konfirmasjonstid, les om det nederst på denne siden. 

 VELKOMMEN!

 

Konfirmasjonsdatoer våren 2025: h

Birkenes: Lørdagene 24. mai og 31. mai.
Herefoss: Lørdag 10. mai.
Vegusdal: Lørdag 7. juni

Konfirmasjonsdatoer våren 2026: h

Birkenes: Lørdagene 23. mai og 30. mai.
Herefoss: Lørdag 9. mai.
Vegusdal: Lørdag 6. juni

 

Hel logo

 

Tilrettelagt konfirmanttid:

Når kirken tilbyr konfirmantundervisning er det viktig at undervisningstilbudet skal favne alle. Derfor tilbyr kirken på forskjellig vis tilrettelegging i forhold til konfirmanttiden. Tilretteleggingen kan skje på forskjellige måter alt etter den enkeltes behov og situasjon.

Alle har rett til å følge konfirmantundervisningen i sin lokale menighet. Samtidig ønsker menighetene i Lillesand, birkenes og Grimstad å tilby et tilrettelagt opplegg sammen i en smågruppe. Her er fokus læring gjennom sansene. Opplegget heter: Se, smak og kjenn. Det har vært brukt over hele landet i forhold til mennesker med ulike funksjonsnedsettelser. Dette er et opplegg som tar hensyn til den enkelte utrustning og vektlegger en god helhetlig opplevelse av konfirmanttiden. Påmelding til dette kan skje ved å kontakte en av de ansvarlige. Ring gjerne for nærmere informasjon. Se kontaktliste nederst.

I tillegg til lokal prest/kateket/diakon har Agder og Telemark bispedømme en spesialprest som jobber med inkluderende kirkeliv. Det er også mulighet å ta kontakt med han for videre hjelp og veiledning.

Kontaktliste tilrettelagt konfirmanttid:

Frode Eikrem, sokneprest i Herefoss og Vegusdal menigheter, tlf. 93676239, e–post: frode.eikrem@birkenes.kommune.no
Trygve N. Bergland, diakon i menighetene i Grimstad, tlf. 97760569, e–post: diakon@grimstad.kirken.no
Steinar Floberg, prost i Vest–Nedenes prosti, tlf. 98870148, e–post: steinar.floberg@lillesand.kommune.no
Rune Rasmussen, spesialprest for inkluderende kirkeliv, tlf. 48997100, e–post: rr687@kirken.no


Lenker


Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: