DEN NORSKE KIRKE
menighet
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 28 juli
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
søndag 4 august
Herefoss kirke
søndag 11 august
Birkenes kirke
søndag 18 august
Grasham
Herefoss kirke
søndag 25 august
Birkenes kirke
Fjermedalen
søndag 1 september
Herefoss kirke
søndag 8 september
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
onsdag 11 september

Dåp

Når et barn blir båret til dåp, blir vi minnet om at ingen kan bære seg selv. Gjennom dåpen blir vi en del av et fellesskap som strekker seg over hele verden – og gjennom alle tider. Det er en markering der barnet har alle sine viktigste støttespillere rundt seg, og der Gud lover å følge barnet alle dager.

Vanligvis døpes barn i gudstjenestene, barnet ønskes da velkommen i fellesskapet. Av og til arrangeres det egne "drop in"–dåpsdager.

Når du vil avtale dåp, kan du melde dette inn på "Min kirkeside". Du vil da kunne velge mellom aktuelle gudstjenester for dåp.

I forkant av dåpen vil en prest kontakte dåpsfamilien og avtale dåpssamtale for forberedelse av dåpen.

Er det andre ønsker eller du har spørsmål vedrørende dåp, kan du kontakte kirkekontoret.

Mer om dåp, seremoni, faddere m.m. finner du på Den norske kirkes hjemmesider.

Lenker


Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: