DEN NORSKE KIRKE
menighet
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 28 juli
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
søndag 4 august
Herefoss kirke
søndag 11 august
Birkenes kirke
søndag 18 august
Grasham
Herefoss kirke
søndag 25 august
Birkenes kirke
Fjermedalen
søndag 1 september
Herefoss kirke
søndag 8 september
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
onsdag 11 september

Bankkonto/vipps

Menighetenes mest brukte Vipps–nummer:

Birkenes sokn (119678):

Offer: 123513
Bidrag (gave) til menigheten: 123514
Misjonsprosjektet gave: 123518

Herefoss sokn (119676):

Offer: 123523
Gave til menigheten: 123533

Vegusdal sokn (119675):

Offer: 123530
Gave til menigheten: 123531

Menighetsbladet (felles): 782254

Menighetenes bankkontoer:

Menighetsbladet: 2880.68.40701

Birkenes sokn:
Driftskonto: 2880.22.40416
Misjonsprosjekt: 2880.68.15944
Givertjeneste/Gaver: 2880.11.44499

Herefoss sokn: 2880.50.22118

Vegusdal sokn: 2880.11.06538

Birkenes kirkelige fellesråd: 2880.07.07023

   
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: