DEN NORSKE KIRKE
menighet
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 28 juli
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
søndag 4 august
Herefoss kirke
søndag 11 august
Birkenes kirke
søndag 18 august
Grasham
Herefoss kirke
søndag 25 august
Birkenes kirke
Fjermedalen
søndag 1 september
Herefoss kirke
søndag 8 september
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
onsdag 11 september

Begravelse

Første steg

Mange følelser melder seg i møte med død og gravferd. De som står nærmest må også forholde seg til en rekke praktiske, juridiske og økonomiske spørsmål. I løpet av kort tid må det blant annet tas valg for seremoni, gravferdsform og hvor gravlegging skal finne sted. Du finner mye generell informasjon på Den norske kirkes hjemmesider og på rådgivningssiden til Statsforvalteren: Trykk her.

Det første de fleste gjør, er å kontakte et gravferdsbyrå for å få hjelp med planlegging av gravferd. Dette kan koste en del, vær oppmerksom på at alle gravferdsbyrå er pliktige å ha prislister lett tilgjengelig (på gravferdsbyråets hjemmeside, eller be om å få tilsendt).

Kostnader fra kirkas side – begravelsen

Så lenge avdøde var bosatt innenfor kommunen og medlem i Den norske kirke, koster ikke gravferdsseremoni og gravlegging noe fra kirkas side.

Ved ønske om gravferdsseremoni i kirka, pleier gravferdsbyrået kontakte kirkekontoret v/kirkevergen for å avtale tidspunkt. Dette er det også mulig for familien å undersøke selv.

Utgifter til gravplassmyndigheten dersom avdøde ikke var bosatt i Birkenes kommune (oppdatert per 01.01.2024):

Åpne og lukke kistegrav: Kr. 3 480.
Åpne og lukke urnegrav: Kr. 1 160.

Utgifter til trossamfunnet dersom avdøde ikke var bosatt i Birkenes kommune eller medlem i Den norske kirke (oppdatert per 01.01.2024):
Leie av kirke med kirketjener: Kr. 2 400.
Leie av musiker (organist): Kr. 1 200.
Leie av prest: Kr. 3 900 (gjelder bare dersom avdøde ikke var medlem av Den norske kirke).

Gravminne

Gravplassmyndigheten skal godkjenne gravminne som skal settes opp på grava. Dette bestilles normalt sett hos private leverandører, som kjenner til regelverket for materiale og utforming. Dersom du ønsker å bruke et tidligere brukt gravminne, som er ryddet bort fra kirkegården, snakk med kirketjener om å få se de som er tilgjengelige (tidligere navn slipes bort, nye settes på).

Kostnad ved grav – festeavgift

Den som er ansvarlig for en grav kalles fester. Det er normalt fester som mottar faktura for festeavgift. Festeavgift kan sammenlignes med en leieavgift for å disponere en grav. Fra 1. januar 2023 utløser en gravlegging alltid en frigravperiode, altså at det ikke skal betales festeavgift i 20 år for graven som brukes. Alle graver er i utgangspunktet enkeltgraver, men i forbindelse med et dødsfall kan det festes en grav sammen med den graven som tas i bruk, slik at dette blir et gravsted. Den graven som festes sammen med den som tas i bruk, vil være belagt med festeavgift.

Festeavgift i 2024 er kr. 200 per år. Festeavgift kreves normalt inn for 5 år av gangen. Fakturaen for en enkeltgrav vil altså være på kr. 1 000, mens det for en dobbeltgrav vil være kr. 2 000. Etter 5 år kommer nytt krav om festeavgift. En fester kan når som helst si opp et feste. Da må gravminnet fjernes, og disposisjonsretten for grava går tilbake til gravplassadministrasjonen.

Kjøp av tjenester, for eksempel gravstell

Det er festeren som er ansvarlig for at gravminne på en grav er sikret mot å falle. Festeren er normalt sett også ansvarlig for å stelle ved gravminnet. Det er mulig å la det vokse gress foran gravminnet, dette klippes i så fall sammen med resten av kirkegården. En kan eventuelt legge en plate foran gravminnet. Eller det er mulig å ha et plantefelt. Dersom en ikke selv har anledning til å stelle i plantefeltet, går det an å kjøpe denne tjenesten av gravplassmyndigheten eller private leverandører.

Birkenes kirkelige fellesråds priser per 01.01.2024:

Sommerstell (stellavtale, inkluderer utplanting vår, sommer og høst, vanning og luking): Kr. 2 020.

Etablering av stell (selvvanningskasse ferdig satt ned for planting): Kr. 1 510 (gravansvarlig kan velge å stelle selv eller inngå stellavtale).

Oppretting av gravminne og bedkant: Kr. 1050.
Oppretting av gravminne: Kr. 810.
(Disse tjenestene kan ikke alltid utføres i Vegusdal og Herefoss, hvor det ikke finnes maskiner til de tyngste oppdragene. Da må tjenesten kjøpes av private leverandører, for eksempel steinindustrier/gravminneleverandører).

Myndighet og lovverk

I Birkenes kommune er det Birkenes kirkelige fellesråd ved kirkevergen som håndterer det meste av det som har med gravplassene å gjøre.

Kirkegårdsvedtektene fra 2013 er revidert, og nye gravplassvedtekter trådte i kraft fra 01.01.2023.
De nye gravplassvedtektene er offentliggjort på Lovdata, der en også finner den nasjonale Gravplassloven og Gravplassforskriften.

Lenker


Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: