DEN NORSKE KIRKE
menighet
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 28 juli
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
søndag 4 august
Herefoss kirke
søndag 11 august
Birkenes kirke
søndag 18 august
Grasham
Herefoss kirke
søndag 25 august
Birkenes kirke
Fjermedalen
søndag 1 september
Herefoss kirke
søndag 8 september
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
onsdag 11 september

GUDSTJENESTESøndag 25.08.2024

Dag i kirkeåret: Vingårdssøndagen
Tema for dagen: Arbeiderne i vingården
Dagens offer går til:

Prekentekst: Luk 17,7-10

Liturg: Ekstern
Organist Ekstern

Dåp: Nei
Nattverd: Nei
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: