DEN NORSKE KIRKE
menighet
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 28 juli
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
søndag 4 august
Herefoss kirke
søndag 11 august
Birkenes kirke
søndag 18 august
Grasham
Herefoss kirke
søndag 25 august
Birkenes kirke
Fjermedalen
søndag 1 september
Herefoss kirke
søndag 8 september
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
onsdag 11 september

GUDSTJENESTESøndag 04.08.2024

Dag i kirkeåret: 11. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Jesaja møter Gud i tempelet
Dagens offer går til: Menighetsarbeidet

Prekentekst: Mark 2,23-28

Liturg: Torill Farstad Dahl
Organist Simon Teistedal Waag

Dåp: Ja
Nattverd: Ja
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: