DEN NORSKE KIRKE
menighet
Meny

Kirkelige handlinger
KALENDER

søndag 28 juli
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
søndag 4 august
Herefoss kirke
søndag 11 august
Birkenes kirke
søndag 18 august
Grasham
Herefoss kirke
søndag 25 august
Birkenes kirke
Fjermedalen
søndag 1 september
Herefoss kirke
søndag 8 september
Vegusdal Kyrkje
Birkenes kirke
onsdag 11 september

GUDSTJENESTESøndag 08.09.2024

Dag i kirkeåret: 16. søndag i treenighetstiden
Tema for dagen: Brød fra himmelen
Dagens offer går til: Misjonsprosjektet

Prekentekst: Matt 5,10-12

Liturg: Frode Eikrem
Organist Karen-Ingrid Witter

Dåp: Ja
Nattverd: Nei
Den Norske Kirke

Søk i kirken.no: